Aktualności

Graduation Projects 09/10 w Cieszynie

3 lutego 2011

Dziewięć lat temu redakcja kwartalnika 2+3D po raz pierwszy poprosiła absolwentów polskich wyższych szkół kształcących projektantów o nadsyłanie na przegląd swych prac dyplomowych. Celem było pokazanie najciekawszych projektów ludzi, którzy dopiero rozpoczynają swą pracę w zawodzie. W trakcie kolejnych edycji przeglądu zainteresowanie nim rosło, zwiększała się liczba zgłaszanych prac. W 2005 roku do idei przeglądu przyłączył się Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Publikacji najlepszych prac w kwartalniku 2+3D zaczęła towarzyszyć wystawa, której kolejne edycje pokazywane były w największych miastach Polski. Przy tej edycji do współpracy zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje magazynów czeskiego „Typo” i słowackiego „Designum”. Postanowiliśmy rozszerzyć przegląd o studentów naszych południowych sąsiadów. Wierzymy, że taka konfrontacja będzie pożyteczna.

Podczas tej edycji do przeglądu nadesłano 224 zgłoszenia. Z Polski pochodziło 180, z Czech 30, 14 ze Słowacji. Otrzymaliśmy 139 prac z grafiki użytkowej i 85 ze wzornictwa. Oceniając prace, staraliśmy się dostrzegać ich innowacyjność, świeżość, szukaliśmy w nich rozwiązań konkretnych problemów projektowych.

Wystawa Graduation Projects 09/10 prezentuje 36 projektów, 6 ze Słowacji, 8 z Czech i 22 z Polski. Prezentujemy zarówno projekty publikacji, książek, identyfikacji wizualnych instytucji i firm, jak i koncepcje zwyczajnych mebli, mebli mniej zwyczajnych, sprzętu medycznego, środków transportu. Autorzy prezentowanych przez nas projektów zajęli się między innymi: ograniczeniami motorycznymi osób niepełnosprawnych, problemem związanym z pisownią znaków diakrytycznych różnych języków, kwestią współistnienia typografii z przestrzenią, w której się ona znajduje, samodzielnością osób niepełnosprawnych, czy nowymi technologiami produkcji.

Wybierając te 36 prac, nie traktowaliśmy przeglądu jako rywalizacji państw, pracowni, czy samych studentów. Nie przyznaliśmy miejsc i nagród. Mamy świadomość, że nasza selekcja jest całkowicie subiektywna. Wierzymy jednak, że dobrze odzwierciedla charakter i możliwości poszczególnych uczelni i samych młodych środkowoeuropejskich projektantów.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w Zamku Cieszyn (Oranżeria). Wystawa została otwarta w czasie obchodów szóstych urodzin Zamku 4 lutego. Będzie czynna do 31 marca. Otwarcie poprzedziło wystąpienie redaktor Czesławy Frejlich, jego tytuł to Najlepsze dyplomy, absolwenci i ich kariery. Poniżej zdjęcia z wernisażu.

Przegląd zorganizowany dzięki pomocy finansowej Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego www.visegradfund.eu

fotografie: Przemek Szuba, przemekszuba.pl

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a,b,c, 43-400 Cieszyn
info@zamekcieszyn.pl, tel. (4833) 851 08 21, www.zamekcieszyn.pl

 

Szukaj nas na Facebooku

Szukaj