Ilustracje

Wystawy

Hubert Hilscher. Wystawa w Toruniu

24 lutego 2016

Wystawa w Toruniu jest trzecią, po ubiegłorocznych pokazach w Wilanowie i Ostrowie Wielkopolskim, tej skali prezentacją dorobku projektowego Huberta Hilschera. Artysty, którego twórczość, szczególnie plakatowa, była zjawiskiem nieco odrębnym od dominującego w Polsce w drugiej połowie XX wieku nurtu metaforyczno‑malarskiego – cechowała ją dążność do graficznej syntezy, obiektywizmu i czytelności przekazu wizualnego. Obok plakatów pokazywane są m.in. autorskie okładki i przykłady rozkładówek czasopisma „Projekt”, w którym od 1962 roku Hilscher nieprzerwanie przez dwie dekady pełnił funkcję dyrektora artystycznego, wywierając ogromny wpływ na kształt pisma.

Hubert Hilscher
Galeria Sztuki Wozownia
ul. Rabiańska 20, Toruń
11 marca – 3 kwietnia
www.wozownia.pl

Szukaj nas na Facebooku

Szukaj