O autorze

Alan Záruba

Studiował typografię w London School of Printing. Jest założycielem Alba Design Press w Pradze oraz współtwórcą i redaktorem magazynu „Deleatur”. Nauczyciel wizytujący Akademii Sztuk Pięknych, Projektowania i Architektury w Pradze oraz Merz Academy w Stuttgarcie.

Artykuł

Artykuł ukazał się w numerze 18 (I/2006) kwartalnika 2+3D

Projektowanie graficzne

Isotype. Demokracja dla wszystkich

Alan Záruba, 27 października 2009
Strona: 1 | 2 | 3

Po sukcesie, jakim było niewątpliwie sformułowanie systemu Isotype, Neurath nie zaniechał swoich badań i w 1930 r. opublikował portfolio składające się ze 100 kolorowych kart z piktograficznymi statystykami ilustrującymi historię ludzkości.Floty świata (Gesellschaft und Wirtschaft, Bibliographisches Institut Leipzig, 1930, tabela 55)Gęstość zaludnienia w dużych miastach (Gesellschaft und Wirtschaft, Bibliographisches Institut Leipzig, 1930, tabela 72)

Wierzył w powszechną reformę metody informowania, łączącą edukację pojęciową i wizualną w spójną całość. „Bez wielu nowych dróg komunikowania się i edukowania nie możemy mieć nadziei na większą demokratyzację życia kulturalnego. Nasze obecne ograniczenia stanowią barierę dla otwartej dyskusji nad wspólnymi problemami, oraz dla rozpowszechniania prostych lecz ważnych faktów. W każdym kraju są dwie grupy ludzi: jedna bardzo mała, posiadająca dostęp do wiedzy naszych czasów, oraz druga, bardzo duża, która ledwo słyszała o osiągnięciach współczesnej cywilizacji. Potrzebujemy nowej metody przekazywania informacji, która będzie łatwa do nauczenia, powszechna i dokładna”*.

Tymczasem w latach 30. w Europie rozpoczął się poważny kryzys. Bezrobocie było ogromne, większość przedsiębiorstw upadła, a na scenie politycznej pojawiły się niepokojące zjawiska – do głosu doszedł nacjonalizm. 

Otto Neurath popadł w depresję. Sądził, że jego praca jest zmarnowana. Jego idee stały się niebezpieczne dla nowej linii politycznej. Zdecydował się wyjechać z Austrii. Po podróży do Rosji, wiedeński zespół ostatecznie osiadł w Hadze. Tam w 1933 r. powstała Międzynarodowa Fundacja Promowania Edukacji Wizualnej (Stichting voor Beeldpaedagogie en Mundaneum Den Haag). Otto Neurath nigdy nie powrócił do Wiednia i do końca życia pracował na emigracji.

Znacząca część zbiorów oraz warsztat pozostały w Wiedniu. Praca musiała się rozpocząć właściwie od początku. Neurath nawiązał nowe kontakty w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Na szczęście nastąpił zwrot w dobrym kierunku – „język” oraz „gramatyka” Isotype zostały opublikowane w 1936 roku w Londynie, w unikalnej książeczce zatytułowanej International Picture Language (the First Rules of Isotype) – Międzynarodowy język znaków (Podstawowe zasady Isotype).Możliwości różnego sposobu obrazowania (Otto Neurath, International Picture Language, Paul Kegan & Co., London, 1936, s. 96–97)Znaki reprezentujące 5 grup ludzi (Otto Neurath: International Picture Language. Paul Kegan & Co., London, 1936, s. 46–47)Sposób przenoszenia się bakterii gruźlicy (Tuberculosis: Basic Facts in Picture Language, The National Tuberculosis Association, New York, 1939, s. 4)

Dyrektor Krajowego Stowarzyszenia Przeciwgruźliczego w Nowym Jorku zaprosił Neuratha wraz z zespołem do pracy nad kampanią informacyjną oraz wystawą objazdową informującą o chorobie. Później przyszło zaproszenie z Meksyku – zadanie polegało na wyszkoleniu pracowników Muzeum Nauki i Przemysłu (Museum of Science and Industry). Z kolejnych zleceń warto odnotować ilustracje do encyklopedii wydawnictwa Compton z Chicago. Nowa edycja encyklopedii z oryginalnymi diagramami Isotype była wydawana co roku, od 1936 do 1939.

Strona: 1 | 2 | 3

Tłumaczenie Jacek Mrowczyk

* Otto Neurath: A New Language – Visual Education. Survey Graphic, Nowy Jork, 1937

Tekst jest zapisem referatu wygłoszonego na konferencji AtypI w Helsinkach 18 września 2005.

Artykuł jest rezultatem badań autora, rozpoczętych w roku 2000. Do tej pory udało mu się zorganizować dwie wystawy („Otto Neurath: Isotype and Development of Modern Global Sings” i wspólnie z Erwinem K. Bauerem „Understand the World!”) oraz wydać katalog (Alba Design Press, 2002, ISBN 80-902840-7-8). Projekt nie byłby możliwy bez życzliwej pomocy wielu ludzi m.in.: Petry Černej Oven, Erica Kindela, Paula Stiffa, Sue Walker, Robina Kinrossa, Fransa Petersea, Paula Mijksenaara, Warrena Lee oraz Ivy Knobloch. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.albadesign.org

Szukaj nas na Facebooku

Szukaj