Ilustracje

Wykłady

Projektowanie nowoczesności

29 marca 2016

Kwietniowy cykl wykładów Goethe-Institut w Krakowie „Projektowanie nowoczesności” jest poświęcony projektowaniu informacji wizualnej, czyli dziedzinie zajmującej się bezpośrednim przekazem informacji w sposób maksymalnie klarowny i czytelny. Wśród zaproszonych twórców znajdują się osoby zajmujące się systemami orientacyjnymi, wizualizacją danych czy infografiką prasową i naukową.

 

Haika Hinze, 5 kwietnia (wtorek) 2016, godz. 18.00
Goethe-Institut w Krakowie (Rynek Główny 20)
Dziennikarstwo wizualne

Nie musimy gubić się w morzu informacji. Mamy dziennikarstwo wizualne. Dostęp do informacji jest ważnym elementem w demokratycznym społeczeństwie. Zadaniem każdej gazety jest redagowanie informacji w sposób zrozumiały dla czytelnika. Poza samą treścią równie ważne jest opracowanie graficzne informacji. Haika Hinze, dyrektor artystyczny wielokrotnie nagradzanego za szatę graficzną i opracowanie infografik (m.in. w konkursie Society for News Design) niemieckiego tygodnika „Die Zeit”, opowie w swoim wystąpieniu, jakie znaczenie dla demokratyzacji społeczeństwa ma wizualizacja danych.

www.zeit.de
http://snds.org/design-director-haika-hinze-die-zeit


Sibylle Schlaich, 12 kwietnia (wtorek) 2016, godz. 18.00
Goethe-Institut w Krakowie (Rynek Główny 20)
Co kryje się za znakiem?


Każdy znak jest częścią systemu wizualnego. Jak oznaczenia miejsca czy drogi łączą się z innymi informacjami (np. na nośnikach cyfrowych)? Co jest fascynującego w systemach informacyjnych? Dlaczegom ludzie podążają za znakami graficznymi? Sibylle Schlaich jest założycielką i dyrektorem studia Moniteurs Kommunikationsdesign GmbH, zajmującego się projektowaniem informacji w miejscach publicznych. W swoim wstąpieniu przedstawi dorobek studia oraz opowie o kluczowych w grafice informacyjnej pytaniach: kto? gdzie? i kiedy?

www.moniteurs.de/en/page/sibylle-schlaich


Jakub Chrobok, 20 kwietnia (środa) 2016, godz. 18.00
Goethe-Institut w Krakowie (Rynek Główny 20)
„IN GRAPHICS” – magazyn dla osób wizualnych


Jakie były początki magazynu „IN GRAPHICS” i kim są jego twórcy? W jaki sposób powstaje to wielokrotnie nagradzane czasopismo wizualne? Wydawany przez studio Golden Section Graphics, w którego zespół wchodzi Jakub Chrobok, magazyn ukazał się po raz pierwszy w 2010 roku. Drukowany jest dwa razy do roku i zawiera 92 strony, na których wyłącznie przy użyciu infografiki prezentowane są tematy z polityki, kultury, ekonomii i materiały rozrywkowe. Pojawiają się również ilustracje wyjaśniające złożone problemy naukowe w sposób łatwy i przystępny dla każdego bez względu na język, którym się posługuje.

www.ingraphics.info
http://golden-section-graphics.com/ingraphics

ykl wykładów Projektowanie nowoczesności jest poświęcony projektowaniu informacji wizualnej, czyli dziedzinie zajmującej się bezpośrednim przekazem informacji w sposób maksymalnie klarowny i czytelny. Wśród zaproszonych twórców znajdują się osoby zajmujące się systemami orientacyjnymi, wizualizacją danych czy infografiką prasową i naukową.

Szukaj nas na Facebooku

Szukaj