Ilustracje

Wystawy

Polska – kraj folkloru?

12 grudnia 2016

Temat wystawy to interpretacje motywów ludowych w latach 50. i 60. w grafice użytkowej, wzornictwie i sztuce. Ekspozycja pokazuje wieś widzianą oczami etnografów, historyków sztuki, kolekcjonerów i artystów – sztukę ludową i ludowość jako reprezentację wsi w mieście. Pokazuje również instytucjonalizację i centralizacje twórczości ludowej czy wykorzystywanie jej dla celów propagandowych. Można zobaczyć m.in. plakaty Jana Młodożeńca, Jana Lenicy; meble Wojciecha Jastrzębowskiego, Władysława Winczego, Olgierda Szlekysa; ceramikę Heleny i Lecha Grześkiewiczów; tkaniny Eleonory Plutyńskiej.

Polska – kraj folkloru?
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 1, Warszawa
do 15 stycznia 2017
zacheta.art.pl

 

Szukaj nas na Facebooku

Szukaj