O kwartalniku

2+3D to kwartalnik projektowy poświęcony grafice użytkowej i wzornictwu przemysłowemu. Ukazywał się drukiem od 2001 roku do grudnia 2016. Wydaliśmy 61 numerów pisma.

Nakład 5100 egz
Cena
20 zł
Format 209,25 × 279 mm
Objętość średnio 112 stron

Wydawca:
2+3D sp. z o.o., ul. Grabowskiego 13/1, 31-126 Kraków
REGON: 122510181, KRS: 0000411442, NIP: 6762453080

Pierwsza część kwartalnika poświęcona byla zagadnieniom grafiki użytkowej (2D). Prezentujemy wybrane: plakaty, znaki graficzne, kroje pisma, typografię, opakowania, opracowania wizualnej identyfikacji firm, również wybrane elementy reklamy. W każdym numerze przedstawialiśmy portfolio wybranego projektanta – uznanego grafika, obiecującego debiutanta lub twórcy wzbudzającego kontrowersje. Odnotowywaliśmy konkursy, przeglądy, wystawy, przede wszystkim polskie, ale również ze świata, szczególnie z Europy Środkowej. Nie pomijaliśmy zagadnień teoretycznych i odniesień do zjawisk, które przeszły do historii, a mogą stać się inspiracją dla współczesnych.

W drugiej części zamieszczaliśmy publikacje dotyczące produktów (3D) – zarówno z zakresu wzornictwa przemysłowego, jak i wyrobów krótkoseryjnych, a niekiedy także unikatów. Podobnie jak w pierwszej części prezentowaliśmy portfolio, prace teoretyczne, wyniki konkursów i zapoznawaliśmy czytelników z historią dizajnu, zwracając szczególna uwagę na naszą własną przeszłość.

Trzecia grupa tematyczna to zagadnienia interdyscyplinarne (+). Każdy zawód, a szczególnie projektowanie czerpie z doświadczeń szeregu innych dyscyplin. Poruszaliśmy zagadnienia pojawiające się na styku projektowania i psychologii, socjologii, etnologii, prawa, ale również sztuki i wszystkich tych specjalności, które wyposażają ten zawód w narzędzia pracy. 

Szukaj nas na Facebooku

Szukaj