Redakcja

Adres redakcji
2+3D Sp. z o.o.
ul. Grabowskiego 13/1, 31-126 Kraków

tel. +48 605 398 685
e-mail: redakcja@2plus3d.pl

NIP: 6762453080
ISSN 1642–7602

Zespół redakcyjny
redaktor naczelna Czesława Frejlich
zastępca redaktor naczelnej Jacek Mrowczyk
sekretarz redakcji, kalendarium Mariusz Sobczyński, tel. +48 604 701 353
grafik Kuba Sowiński
redakcja tekstów Maciej Pawłowski, Mariusz Sobczyński
dtp, strona internetowa Wojtek Kubiena
reklama Krzysiek Ginter, tel. +48 602 316 316 lub +48 513 929 041 
prenumerata Maciej Pawłowski, tel. +48 605 44 12 36

korektorka Joanna Myśliwiec

Stali współpracownicy:
Dominik Lisik, Agata Szydłowska, Piotr Bator, Tomek Budzyń, Piotr Mikołajczak, Magda Kochanowska, Michał Korta, Jacek Ryń, Ewa Satalecka, Artur Jewuła

Druk
Drukarnia Skleniarz
www.skleniarz.com.pl

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Szukaj nas na Facebooku

Szukaj